Back to Top
 
 

Firemní hodnoty

Hodnoty jsou pro každého z nás tím, co nás definuje ve smyslu kvality člověka a také tím, jak se projevujeme jako bytost navenek. Svoji roli hraje poznání života, získané zkušenosti a zážitky.

Hodnotami rozumíme i přístup k sobě samým a ke svému okolí, k životnímu prostředí a životu obecně.

Společnost KOMA system se dlouhodobě snaží o prosazování nových pohledů a inovativních řešení. Vždy však primárně za předpokladu zachování vysoké kvality poskytovaných služeb, produktů a následné užitné hodnoty.

Usilujeme o využití potenciálu našich zaměstnanců v rámci týmové spolupráce.

Dbáme na vytváření dlouhodobých vztahů směrem k našim zákazníkům, rovněž však vyžadujeme slušný přístup zpět.