Back to Top
 
 

Pumpička


Popis

Ke každé řádné instalaci ocelových kotev patří dodržování intalačních instrukcí a používání drobného příslušenství. Je to nutné zejména z toho důvodu, aby kotvy po instalaci měly požadovanou únosnost nebo deklarovanou únosnost udanou výrobcem.
Pumpička je naprosto nezbytná pro vyčistění otvoru po vyvrtání. Únosnost kotev vložených do otvoru plného prachu a nečistot je zcela mimo deklarované hodnoty únosnosti.