Back to Top
 
 

LD703 Malířský akryl

Popis

Velmi dobře přetíratelný arylový tmel pro utěsnění spár s nízkou možností pohybu. Vhodný do spár a trhlin v pórobetonu, kameni, omítce, dřevu atd. Nevhodný pro aplikace do exteriéru.

  • Aplikace od +5 °C do +40 °C.

Balení

  • 310 ml – kartuše
  • 24 měsíců – doba skladování

Přednosti

  • dovolená přetvořitelnost 15%
  • přilne na většinu porézních podkladů
  • přetíratelný a omítatelný
  • nízké smrštění po vytvrzení

Soubory ke stažení

Technický list
Bezpečnostní list 
Prohlášení o vlastnostech CZ 
Prohlášení o vlastnostech EN