Back to Top
 
 

Ocelové konstrukce

Ocelové konstrukce poskytují neomezené možnosti uplatnění v široké škále oborů a odvětví. Základním prvkem montovaných halpřístřešků a podpůrných konstrukcí je ocel. Její pevnost zabezpečuje zachování stability i u velkorozponových a vysoce zatěžovaných staveb. Parametry jednotlivých ocelových konstrukcí jsou propočítány tak, aby vyhovovaly konkrétním sněhovým a povětrnostním oblastem, v nichž jsou objekty umístěny.

V případě montáže hal jsou rámy ocelové konstrukce ve střešní části propojeny vaznicemi – METSEC. Typ vaznic je určen výpočtem, jenž zohledňuje rozpon, modul, zateplení, rozteč vaznic a sněhové zatížení. Každá ocelová konstrukce je opatřena ochrannými nátěry. Celková tloušťka nátěru je 100µm; v případě potřeby může být konstrukce opatřena i nátěry s vysokou požární odolností.

Navržené ocelové konstrukce i při své ekonomické nenáročnosti zachovávají spolehlivou stabilitu, funkčnost a dostatečnou požární odolnost. Použitá ocel vyniká nadstandardní kvalitou a vyšší třídou pevnosti.

Hlavní přednosti ocelové konstrukce:

·         rychlost montáže konstrukce

·         ekonomičnost a dlouhá životnost oceli

·         pevnost, stálost a recyklovatelnost

·         neomezená estetická i funkční řešení

·         variabilita konstrukce – prodloužení, rozšíření, zvýšení

·         snadné prodloužení haly v budoucnu

·         kombinovatelnost s jinými materiály

·         vysoké požární odolnosti